Demir Çelik

Enerji Politikamız

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

VİZYONUMUZ

Demir çelik sektöründe topluma ve çevreye olan sorumluluk bilinci ile şirketimiz hedefleri, stratejileri ve değerleri doğrultusunda; çalışanların, müşterilerin, hissedarların ve tedarikçilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılayıp, tüm kaynakları en verimli şekilde kullanarak ve sürekli gelişme sağlayıp, dışa bağımlılığı minimum seviyede tutup, hedef pazarlarda rekabet edebilir ürün ve hizmetleri sunmaktır.

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Tüm çalışanların, enerji tasarrufuna inanmasını sağlayarak, enerji verimliliğini arttırmaya yönelik gerekli bilgi ve kaynaklarla enerjinin daha ekonomik kullanılabileceğini hissettirmek, bütün birimlerde, teknolojik gelişmelerin proseslere uygulanarak, enerji verimliliğine yönelik kazanımların sağlanması, üretim proseslerinde iyileştirme ve güncelleştirme sağlanarak birim enerji tüketiminin azaltılması, yakıt optimizasyonu ve bakım masraflarının düşürülmesi, bilgi iletişim teknolojileri kullanarak enerji verimliliğinin artırılması, bakım ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesiyle üretim kaybının azaltılması, proses güvenirliği, kalite ve verimin artırılması, yan ürün yakıtları maksimum oranda kullanarak, satın alınan enerjilerin azaltılması, yakıtların yanma proseslerini iyileştirerek enerji verimliliğini sağlamak ve çevre kirliliğini azaltmaktır.

FELSEFEMİZ

Paydaşlarımızın istek ve beklentileri üzerinde odaklanmak, profesyonellik, dürüstlük ve güvene dayanan iş ilişkileri kurmak, eğitim ve motivasyonlarını sağlayarak yeni fikirler üretmelerini teşvik etmek ve yüksek verimlilik ile enerji verimliliğinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda tüm çalışanlarımızı ortak bir bilinç ve sorumluluğa ulaştırmaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
YAŞAR KAPTAN ÇEBİ
06.10.2018

EYS-EYP-010