Demir Çelik

Ana Ekipmanlar

18 metreye kadar istediğiniz boy ve kalitede demirçelik üretimi.

Ark Ocağı

SMS-DEMAG tarafından yapılan yüksek güçlü elektrik ark ocağı, su soğutmalı gövde panelleri, oxy-fuel brülörleri, oksijen ve karbon enjekte robotu, alttan gaz üfleme sistemi DPP, otomatik ferro alyaj besleme ve alttan döküm alma EBT, sistemi ile donatılmış, trafo kapasitesi 120 MVA olan 125 ton döküm kapasiteli modern bir ocaktır.

Sürekli Döküm Makinası

CONCAST tarafından yapılan 6 yollu elektromanyetik karıştırıcılı (EMS) otomatik kalıp seviye kontrol sistemi, otomatik tandiş seviye kontrol sistemi, kapalı döküm uygulaması, uçar nozullu tandiş sistemi, hıza bağlı oto kontrollü soğutma sistemleri ve yürüyen tabanlı soğutma platformu ile donatılmış olan sürekli döküm makinasında sıvı çeliğin, 100-200 mm arası kare kesitli kütükler olarak üretimi gerçekleştirilir. Kütükler oksijen kesme sistemi ile 6 metreden, 15 metreye kadar istenilen boyda kesilebilmektedir.

Pota Ocağı

SMS-DEMAG tarafından yapılan, trafosu 18 MVA olan pota ocağımızda uygulanan dar kimyasal bileşim aralığında çalışabilme yeteneği, hassas sıcaklık ve kimyasal bileşim optimizasyonu, sıcaklık homojen dağılımı, yapay cüruf uygulaması ve alttan gaz üfleme ile etkin arıtma sağlanarak kalıntıları giderilmiş temiz çelik üretimi sağlanır. CaSi tel besleme sistemi uygulaması ile de çelik kalitesi modifikasyonu sağlanır.